Φιλολογικά

Φιλολογικά

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Αρχαία Ελληνικά Λυκείου - Ασκήσεις για τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης1)      Τονίζω σωστά τα ουσιαστικά:

ὁ θως, τοῦ θωος, τῶν θωων, τοῖς θωσι(ν)
τῷ Τρωι, τόν Τρωα, τῶν Τρωων
ἡ δρυς, την δρυν, τάς δρυς
ὁ συς, τῷ συι, ὦ συ
του μυος, οἱ μυες, τούς μυς
τῷ ἰχθυι, τόν ιχθυν, τούς ιχθυς
ὦ ἰσχυ, τῶν ἰσχυων, τάς ισχυς
τῇ γενεσει, τῶν γενεσεων
ὁ γραμματευς, τῷ γραμματει
ὦ κουρευ, οἱ κουρεις, τοῖς κουρευσι
ὁ βους, τόν βουν, τούς βους
ἡ γραυς, ὦ γραυ, αἱ γραες
ἡ φειδω, τῇ φειδοι, τήν φειδω
ἡ γλαυξ, τῆς γλαυκος, τῶν γλαυκων
ἡ σαρξ, τῇ σαρκι, αἱ σαρκες [ᾱ]
ἡ αἰξ, τήν αἰγα, ταῖς αἰξι
ὁ γυψ, τῶν γυπων, τούς γυπας [ῡ]
τῆς δεξιοτητος, τῇ δεξιοτητι, τῶν δεξιοτητων
τό οὐς, τῶν ὠτων, τοῖς ὠσι
τό φως, τῷ φωτι, τῶν φωτων
ὁ παις, τοῦ παιδος, ὦ παι, τῶν παιδων
ἡ δᾳς, τῶν δᾳδων, ταῖς δᾳσι
τό πυρ, τοῦ πυρος, τῶν πυρων, τοῖς πυροις
ὁ πελεκαν, τῷ πελεκανι, τόν πελεκανα
τοῦ παιανος, τοῖς παιασι, τούς παιανας
ἡ Ἐλευσις, τῆς Ἐλευσινος, τήν Ἐλευσινα
αἱ ὠδινες, τῶν ὠδινων, ταῖς ὠδισι(ν)
ἡ ἠως, τῆς ἠους, τήν ἠω
τῷ πατρι, ὦ πατερ, τοῖς πατρασι
ἡ θυγατηρ, τῆς θυγατρος, τῇ θυγατρι
ἡ Δημητηρ, τῆς Δημητρος, τῇ Δημητρι
ὦ μητερ, τῶν μητερων
ὦ Σωκρατες, ὦ Ἡρακλεις
τό τεμενος, τά τεμενη, τῶν τεμενων
του μεγεθους, τῷ μεγεθει, τοῖς μεγεθεσι
 
2)      Συμπληρώνω τα κενά με τις κατάλληλες καταλήξεις:

ὁ κόραξ
τοῦ κόρακ....
ὁ φύλαξ
τῶν φυλάκ....
ὁ χάλυψ
τῷ χάλυβ....
ὁ πίναξ
τοῖς πίνα....
ὁ Φρύξ
τοῦ Φρυγ....
ὁ Κύκλωψ
τοῖς Κύκλω....
ὁ τάπης
ὦ τάπ....
ἡ ἀσπίς
ταῖς ἀσπί....
ἡ πτέρυξ
αἱ πτέρυγ....
ἡ ταχύτης
τὰς ταχύτητ....
ἡ ποιότης
τῶν ποιοτήτ....
ἡ σάλπιγξ
τῆς σάλπιγγ....
ἡ διώρυξ
τῆς διώρυχ....
ὁ τέττιξ
τόν τέττιγ....

3)      Γράφω τη γενική ενικού των ουσιαστικών, σκεπτόμενος/-η τη μετεξέλιξή τους στη ν.ε.:

ὁ θώραξ

ὁ λάρυγξ

ὁ κῆρυξ

ὁ ἒρως

ἡ βαρύτης

ὁ σκνίψ

ὁ βήξ

ἡ μάστιξ

ἡ ἐλπίς [ῑ]

ἡ φλέψ

ἡ κηλίς [ῐ]

ἡ πλάξ

ὁ ὂνυξ

ὁ γέλως

ἡ λαμπάς

ἡ ἶρις

ἡ σειρήν

ἡ χλαμύς

ὁ αὐχήν

ὁ κρατήρ

ὁ παντοκράτωρ

ὁ ἀήρ


4)      Γράφω την ονομαστική πληθυντικού των ουσιαστικών, λαμβάνοντας υπόψη την ορθογραφία τους στη ν.ε.

ὁ τένων

ὁ δράκων

ὁ ἀνθών

ὁ κηδεμών

ὁ κανών

ὁ ἂξων

ἡ εἰκών

ὁ ξενών

ὁ ἀγών

ἡ χελιδών

ὁ ἀγκών

ὁ χιτών

ὁ Μακεδών

ὁ δαίμων


5)      Γράφω τις πλάγιες πτώσεις των ουσιαστικών στον αριθμό που βρίσκεται η ονομαστική τους:

ὁ ἣρωςὁ κάνδυςἡ Ἐρινύςἡ πρᾶξιςὁ βαφεύςὁ Δωριεύςοἱ Πειραιεῖςἡ λεχώαἱ ἓλικεςοἱ στρόφιγγεςοἱ μύρμηκεςἡ θρίξ [ῐ]ἡ ἒριςὁ ὂρνιςἡ Πάρνηςὁ ἱμάς [ᾰ]τό ὀδούςὁ Ξενοφῶντό δρᾶμαοἱ θεράποντεςὁ πυθμήνοἱ μεγιστᾶνεςοἱ πυρῆνεςἡ ῥίςαἱ ἲνεςοἱ τέκτονεςοἱ κοιτῶνεςὁ κηφήνοἱ λιμένεςὁ Ακαρνάνοἱ δελφῖνεςοἱ άστέρεςὁ φώραἱ χεῖρεςὁ φθείροἱ νιπτῆρεςοἱ μάρτυρεςτό εὖροςτά ἒθνηὁ Διομήδηςὁ Σοφοκλῆς
6)      Γράφω την κλητική ενικού των ουσιαστικών:

ὁ στάχυς

ὁ ἱερευς

ἡ ὀφρύς

ἡ δρᾶσις

ὁ ὗς

ἡ ποίησις

ὁ βοῦς

ἡ πατρίς

ἡ ἠχώ

ἡ χάρις

ὁ λέων

ἡ κόρυς

ὁ ἐλέφας

ἡ τυραννίς

ὁ ἀνδριάς

ὁ πλακοῦς

ὁ Ἀγαμέμνων

ὁ παῖς

ἡ ἀηδών

ἡ τερηδών

ὁ γνώμων

ὁ πνεύμων

ὁ Ἓκτωρ

ὁ Ἰάσων [ᾱ]

ὁ αὐτοκράτωρ [ᾰ]

ὁ ἰχώρ

ἡ θυγατήρ

ὁ πράκτωρ [ᾱ]

ἡ γαστήρ

ἡ αἰδώς

ἡ Δημήτηρ

ὁ Ἱπποκράτης

ὁ ἀνήρ

ὁ Θεμιστοκλῆς

ὁ σωτήρ

ὁ νιπτήρ


7)      Συμπληρώνω τον πίνακα των ουδετέρων:

τό
τοῦ κρέως
τῷ
τά
τῶν κρεῶν
τοῖς
τό γῆρας
τοῦ
τῷ γῆρᾳ
-
-
-


τῷ
τά γέρα
τῶν
 τοῖς γέρασι
τό
τοῦ
τῷ πέρατι
τά
τῶν
τοῖς
τό κέρας
τοῦ
και
τῷ
και
τά
και
τῶν
και
τοῖς
και
τό τέρας
τοῦ τέρατος
τῷ
τά τέρα
τῶν
τοῖς
 
©Πένη Αποστολοπούλου
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου